Onafhankelijke inspecteurs

Waarom kiezen onze klanten voor PLM Lab?

De beste mensen

Onze inspecteurs zijn ervaren en integer, werken snel en zijn klantgericht.

Innovatieve werkwijze

Wij zetten o.a. camera’s in om beter én sneller inspecties uit te voeren.

Gecertificeerd

Wij kennen alle relevante wet- en regelgeving en zijn RvA geaccrediteerd voor asbest.

Topkwaliteit, lage kosten en een hoog serviceniveau

PLM laboratorium heeft de lat erg hoog liggen wanneer het gaat om u de beste service te bieden in dát waar u om vraagt. Bemonsteren en onder houden van uw (drink-)waterinstallatie? Doen we. Asbest eindbeoordelingen in een binnen- of buitensituatie conform NEN 2990, of een besmettings- of blootstellings­onderzoek conform NEN 2991? Wij doen er alles aan om uw vraag in een antwoord om te zetten.

Door conform de normen te werken, continu te innoveren en zo veel mogelijk te automatiseren verlagen we de kosten van de analyse. Onze klanten zijn koning en vertellen ons steeds hoe wij het nog beter kunnen doen. Door goed naar ze te luisteren verbeteren we onze service.

Gezond en veilig werken, arbo en milieu

We zorgen met ons werk voor de veiligheid en gezondheid van anderen: dat is ons bestaansrecht. We zorgen voor plezier in ons eigen werk, en letten op onze gezondheid, veiligheid, goede arbeidsomstandigheden en behoud van het milieu. We zien dit als randvoorwaarden om goede kwaliteit te kunnen leveren. We hebben hard gewerkt om onze organisatie op topniveau te krijgen en blijven dit continu bewaken en verbeteren.

Werkwijze

Nadat u uw vraag aan onze planning doorgeeft via website, telefoon of email, doen wij er alles aan om u van dienst te zijn. Wanneer er op de gevraagde werkzaamheden akkoord is gegeven, bezoekt onze deskundige uw locatie op de afgesproken datum en tijd. De medewerker zal zijn eindbeoordeling of onderzoek, de visuele inspectie en/of luchtmeting met de grootst mogelijke precisie uitvoeren.

Asbest eindbeoordelingen
Bij eindbeoordelingen geldt dat wanneer er in het werkgebied nog ‘puntjes op de i’ gezet moeten worden, dan zal er alles aan gedaan worden om u de kans te geven dit voor elkaar te krijgen zodat iedereen met een gerust hart en goed gevoel de locatie kan verlaten.

Waterkwaliteit inspecties
We werken snel en zorgen voor overzichtelijke terugkoppeling. We geven advies over eventuele aanpassingen in de wijze van monitoring en helpen u de (drink-)waterinstallatie veilig te houden zodat uw organisatie optimaal kan draaien.

Leesbare rapportages met duidelijke tekening en samenvattende hoofdpagina.
Bij iedere bron lees je direct de bijbehorende aantallen of oppervlak. De door PLM uitgeschreven rapportage is overzichtelijk en volledig, waardoor u weet waar u aan toe bent.

Accreditatie

Wij zijn voor de volgende normen geaccrediteerd:


NEN 5896

Identificatie en (semi-)kwantitatieve bepaling van asbestvezels; stereo en polarisatie-microscoop

NEN 2991
Lucht – Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt, inclusief monsterneming

NEN 2990:2012
De manier waarop een ‘containment’, afgeschermde ruimte of buitenlocatie waar(uit) asbest is verwijderd moet worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbesthoudende resten


Analyses via Stella Lab

Waar nodig schakelen we ons zusterbedrijf in. Stella Lab is geaccrediteerd voor de volgende normen:

  • NEN 2939
  • NEN-ISO 16000-27
  • ISO 14966
  • VDI 3877 Blatt 1
  • VDI 3492
  • en meer

Bekijk alle normen op de website van Stella Lab.