Onafhankelijke inspecteurs

Waarom kiezen onze klanten voor PLM Lab?

De beste mensen

Onze inspecteurs zijn ervaren en integer, werken snel en klantgericht.

Innovatieve werkwijze

Wij zetten o.a. camera’s in om beter én sneller inspecties uit te voeren. Onze inspectiepaal maakt inspecties op grote hoogten vanaf het maaiveld snel en effectief.

Onafhankelijke specialisten

Wij doen alleen eindbeoordelingen na asbestsanering. Er is geen gelieerd advies- of inventarisatiebureau, die een belang bij de uitkomst van het onderzoek heeft.

Hoge kwaliteit, lage kosten en een hoog serviceniveau

PLM laboratorium heeft de lat erg hoog liggen wanneer het gaat om u de beste service te bieden in dát waar u om vraagt. Of het nu gaat om de eindbeoordelingen na asbestsanering in een binnen- of buitensituatie conform de NEN 2990, of een besmettings- of blootstellingsonderzoek conform de NEN 2991, wij doen er alles aan om uw vraag in een antwoord om te zetten.

Door conform de normen te werken, continu te innoveren en zo veel mogelijk te automatiseren verlagen we de kosten van de analyse. Onze klanten zijn koning en vertellen ons steeds hoe wij het nog beter kunnen doen. Door goed naar ze te luisteren verbeteren we onze service.

Gezond en veilig werken, arbo en milieu

We zorgen voor plezier in ons werk, en letten op onze gezondheid, veiligheid, goede arbeidsomstandigheden en behoud van het milieu. We zien dit als randvoorwaarden om goede kwaliteit te kunnen leveren. We hebben hard gewerkt om onze organisatie op topniveau te krijgen en blijven dit continu bewaken en verbeteren.

Werkwijze

Nadat u uw vraag aan onze planning doorgeeft via website, telefoon of email, doen wij er alles aan om u van dienst te zijn. Wanneer er op de gevraagde werkzaamheden akkoord is gegeven, bezoekt onze deskundige uw locatie op de afgesproken datum en tijd. De medewerker zal zijn eindbeoordeling of onderzoek, de visuele inspectie en/of luchtmeting met de grootst mogelijke precisie uitvoeren. Wanneer er in het werkgebied nog ‘puntjes op de i’ gezet moeten worden, dan zal er alles aan gedaan worden om u de kans te geven dit voor elkaar te krijgen zodat iedereen met een gerust hart en goed gevoel de locatie kan verlaten.

Je ontvangt een leesbare rapportage met duidelijke tekening en samenvattende hoofdpagina. 

Bij iedere bron lees je direct de bijbehorende aantallen of oppervlak. De door PLM uitgeschreven rapportage is overzichtelijk en volledig, waardoor u weet waar u aan toe bent. De definitieve

De aanwezigheid van asbest zegt op zich niet zo veel. De omstandigheden op de locatie bepalen het risico. Onze inspecteurs zijn hierop getraind om met onze kennis en kunde te proberen om in elke situatie de beste oplossingen te bieden.

Accreditatie

Wij zijn voor de volgende normen geaccrediteerd:

NEN 5896
Identificatie en (semi-)kwantitatieve bepaling van asbestvezels; stereo en polarisatie-microscoop

NEN 2991
Lucht – Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt, inclusief monsterneming

NEN 2939
Werkplekatmosfeer – Bepaling van de concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht, bij het werken met of in de directe omgeving van asbest of asbesthoudende producten – met behulp van microscopische technieken, inclusief monsterneming

NEN-ISO 16000-27
Binnenlucht – Bepaling van de neergestreken stofvezels op oppervlakken door SEM (scanning elektronenmicroscopie)(directe methode)

ISO 14966
Ambient air – Determination of numerical concentration of inorganic fibrous particles – Scanning electron microscopy method (ISO 14966:2002/Cor 1:2007 IDT), inclusief monsterneming

VDI 3877 Blatt 1
Messen von Innenraumverunreinigungen Messen von auf Oberflächen abgelagerten Faserstäuben Probennahme und Analyse (REM/EDXA)

VDI 3877 Blatt 1
Indoor pollution Measurement of fibrous dust settled on surfaces Sampling and analysis (SEM/EDXA)

VDI 3492
Messen von Innenraumluftverunreinigungen · Messen von Immissionen · Messen anorganischer faserförmiger Partikel- Rasterelektronenmikroskopisches Verfahren

VDI 3492
Indoor air measurement · Ambient air measurement · Measurement of inorganic fibrous particles · Scanning electron microscopy method