Aangepast beleid omtrent Coronavirus

Vanwege het Coronavirus hebben ook wij maatregelen moeten treffen om verspreiding te voorkomen.

Belangrijk om te weten
Coronavirussen verspreiden zich van mens naar mens.
Buiten het lichaam kan het virus niet goed overleven, zeker niet op karton, verpakkingsmateriaal, glas of andere spullen.

Wij werken regelmatig in woningen waar we in contact komen met mensen uit de verhoogde risicogroep.

Wij volgen de richtlijnen zoals opgesteld door het RIVM. Daarnaast hebben wij de passende maatregelen genomen om mogelijke verspreiding tegen te gaan en de continuïteit van onze dienstverlening te borgen.

Wij proberen onze medewerkers Buitendienst klussen zo dicht mogelijk bij huis te geven. Hierdoor kan het zijn dat wij in bepaalde regio’s minder klussen kunnen aannemen. Ook kunnen wij geen garantie bieden op spoed uitslagen. Wij blijven onze uiterste best doen om de beste service te kunnen die de omstandigheden toestaan. Ook blijven wij telefonisch en via de mail bereikbaar. Neem gerust contact met ons op zodat we in overleg tot een passende oplossing kunnen komen.

Deel dit bericht:

Recent nieuws

Webinar asbest internetconsultatie regelgeving 23 februari 2021

In het door ons georganiseerde webinar van 23 februari zijn wij dieper ingegaan op het proces van asbestregelgeving en de internetconsultatie. Daarnaast hebben wij de voorgestelde wijzigingen en richtingen in het kort behandeld. Ook hebben wij geprobeerd de mogelijke gevolgen en effecten in kaart te brengen, waarna wij tot slot de gelegenheid hebben geven om […]
lees meer

Webinar asbestregelgeving februari 2021

De ontwikkelingen die het asbestwerkveld raken zijn talloos. Soms heel concreet in voorstellen, soms nog globaal als beleidsvoornemens. Er is vanuit de betrokken brancheverenigingen een samenvatting van de meest relevante ontwikkelingen verzonden en tijdens de afgelopen weken door ons georganiseerde 2 webinars is door Udo Waltman uitleg gegeven over deze ontwikkelingen. Omdat het veel (deel) onderwerpen zijn, hebben wij […]
lees meer

NEN2990 is gewijzigd

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? De ‘interim-regeling’ die invulling gaf aan de verplichtingen uit risicoklasse 2A is nu geïntegreerd in de tekst. Gedurende de eindbeoordeling wordt de onderdruk naar 10 Pa en mogelijk in de toekomst naar 5 Pa gebracht. Nu staat er nog 20 Pa, wat niet meer overeenkomt met het certificatieschema.  Nieuw is […]
lees meer